Kraków gotuje się na wybory

Głównym z globalnych wyzwań w większości polskich miast jest infrastruktura drogowa. Nasze województwa nie są dostosowane do tak ogromnego nasilenia korków, jaki powstał przez wzrost liczby pojazdów na krajowych ulicach. Z tego powodu jedną z najważniejszych kierunków rozwoju które musi podjąć niemalże każda gmina jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Nawierzchnie drogowe i transport miejski to najważniejszy obszar, który da przestrzeń na to by poprawić wygodę krakowian jak również usprawni całość gospodarki miasta.

Spośród okolicznych gmin, inwestycje komunikacyjne jakie realizuje Kraków mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w głosowaniu opowiedzieli się za budową metra, jednak przed tym jak metro powstanie, w komunikację tramwajową i autobusową i rozwój dróg potrzeba zainwestować sporo środków . Spośród ważniejszych inwestycji warto podkreślić:
całkowicie napędzaną elektrycznie siatkę autobusową – jedyną w Polsce,
nowoczesne linie tramwajowe na Ruczaju,
w pełni przebudowany dworzec PKP wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w perspektywie rozwoju Kraków przewiduje remont przynajmniej kilka nowych połączeń pomiędzy już wybudowanymi połączeniami oraz naprawy istniejących tras autobusowych oraz dróg dojazdowych.
Mieszkańcy napraw nie lubią – problemy w poruszaniu się i dojazdach do pracy przeszkadzają na co dzień. Warto jednak pamiętać, że bez inwestycji jakość dróg nie może się poprawić i aby było lepiej, wymagać trzeba wytrwałości.centrum konferencyjne w Krakowie
Inwestycje w rozwój transportu to nie jedynie nowe linie komunikacji, jak również doskonalszej jakości nawierzchnia dróg, która będzie bardziej trwała i wytrzymała. (jednym z takich wzorów może być ścieralna powierzchnia jezdni na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka i na zachodniej drodze Wadowickiej). Oczywiście, miasto wymaga jeszcze kolejnych remontów i nowych pomysłów, by poruszało się po nim dobrze. Zarówno autem, ale również komunikacją miejską. Ale widać wyraźnie, że całość jest na najlepszej trasie do tego, by Krakusom mieszkało się tu naprawdę miło i przyjemnie.