Wśród wielu stolic województw w Polsce, Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze kultury i rozrywki, ale również na wielu innych polach. Staje się miastem przyjemnym do życia. Zmiany, które stały się udziałem miasta w ostatnich okresach