Wyznacznikiem komfortu są dla wielu hotele oferujące pakiet usług na najwyższym poziomie. Zbytek są jednak w coraz mniejszym stopniu ostentacyjne. Luksusowość danego hotelu można przedstawić w sposób elegancki, choć dla osób spoza elitarnego kręgu słabo dostrzegalny. Hotel