Pośród wielu województw w kraju, Kraków wybija się zarówno w obszarze kultury i akademickim, ale również na wielu odmiennych obszarach. Staje się regionem przyjemnym do życia. Przekształcenia, jakie stały się udziałem miasta w ostatnich latach sprawiają, że