Współcześnie zarządzanie przedsiębiorstwem coraz częściej wymaga od właściciela powierzenia części obowiązków innym podmiotom. Dotyczy to zarówno z zagadnieniami bieżącymi, jak i z zadaniami oddalonymi w czasie. Sprawozdania roczne budzą strach dla licznych przedsiębiorstw. Ponad to nie każda